Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Олон улсын гэрээ конвенцүүдын талаарх ойлголт хандлагыг дээшлүүлэх ярилцлага зохион байгуулах тухай

Олон улсын гэрээ конвенцүүдын талаарх ойлголт хандлагыг дээшлүүлэх ярилцлага зохион байгуулах тухай

2019/08/13

Олон Улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 100 жилийн ой, Монгол улс олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагд элсэний 60 жилийн ойг тэмдэглэх арга хэмжээний хүрээнд Олон улсын хөдөлмөрийн суурь конвенцүүдын талаарх ойлголт хандлага дээшлүүлэх уулзалт ярилцлагыг ХНХЯам, ХХҮЕГ, МХЕГ, ЦЕГ,ГБХХГ-тай хамтран хийхээр санал солилцов.