Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн холбоо
Гишүүнчлэл
Mэдээлэл
Гишүүнчлэлд элсэх журам
Гишүүнчлэлд элсэх
Шагнал
МАОЭНХ-ны Гишүүн байгууллагуудын мэдээлэл

МАОЭНХ-ны Гишүүн байгууллагын мэдээлэл

МАОЭНХ-ны нийт гишүүн байгууллагуудын мэдээллийг та доорх линк дээр дарж үзнэ үү.

МАОЭНХ-ны гишүүн байгууллагын жагсаалт (CRM)

Хэрэв та МАОЭНХ-ны гишүүнээр элсэх хүсэлтэй байгаа бол доорх материалуудыг бүрдүүлнэ үү.  

Элсэх журамтай танилцах.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Гишүүнчлэлийн татвар

  • 50-с доош ажилтантай аж ахуйн нэгж байгууллагын жилийн татвар - 200,000 төгрөг
  • 50-500 ажилтантай аж ахуйн нэгж байгууллагын жилийн татвар - 500,000 төгрөг
  • 500-с дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж байгууллагын жилийн татвар - 1,000,000 төгрөг 

Гишүүнчлэлд элсэх анкет бөглөх