14200 Монгол Улс, Улаанбаатар хот-48, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-22, Инвок тауэр  

Захирлын туслах нарийн бичиг11-318896
Ерөнхий зохицуулалтын газар11-326445
Бизнесийн харилцааны хэлтэс11-314579
Хөдөлмөрийн харилцааны хэлтэс11-314579
Сургалт хөгжлийн хэлтэс11-314579
Гадаад харилцааны хэлтэс11-314579
Хөдөлмөр Аюулгүй байдал эрүүл ахуйн алба11-326513
Угтан авах ажилтаны утас11-325635
Илгээх monef@magicnet.mn