Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
МАОЭНХ-ны ажлын төлөвлөгөө
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Залуу ажил олгогч эздийн нийгэмлэг
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо

2019/07/29
Байгууллага Нэрс Албан тушаал  
1 МАОЭНХ-ны АМС-н төв Г.Энхбат Зөвлөх АМДШ-ны эксперт, ДАКУМ чиглүүлэгч
2 МАОЭНХ Х.Ганбаатар Дэд ерөнхийлөгч АМДШ-ны эксперт
3 МАОЭНХ-ны АМС-н төв Г.Нямхатан Зөвлөх АМДШ-ны эксперт
4 МАОЭНХ Э.Энхжаргал Ерөнхий зохицуулагч АМДШ-ны эксперт
5.  МАОЭНХ Б.Энхжин Хөдөлмөр харилцааны газар ДАКУМ чиглүүлэгч
6 МАОЭНХ Г.Амартүвшин Гадаад харилцаа ДАКУМ чиглүүлэгч
         
7 АМТ-ийн зөвлөх Ц.Мөнхнаран Зөвлөх багш ДАКУМ-II чиглүүлэгч
8 Уул уурхай, эрчим хүчний ПК Д.Чадраабал Сургалтын албаны менежер АМДШ-ны эксперт
9 МСПК Д.Буяндэлгэр Сургалтын албаны менежер ДАКУМ чиглүүлэгч
10 МАЗХолбоо Д.Энхтуяа Мэргэжилтэн ДАКУМ чиглүүлэгч
11 Хангайн БАЗТ Ё.Бадамхатан Төвийн менежер ДАКУМ чиглүүлэгч
12 Төвийн БАЗТ Д.Алимаа Төвийн арга зүйч ДАКУМ чиглүүлэгч
13 Говийн БАЗТ О.Саруул Төвийн менежер ДАКУМ чиглүүлэгч
14 Барилгын ПК Т.Дэлхийцэцэг Төвийн менежер ДАКУМ чиглүүлэгч
15 Заамар МСҮТ Д.Цолмон Сургалтын албаны менежер ДАКУМ чиглүүлэгч
16 СЗҮТ-ийн МСТөв Б.Алтмаа  Захирал ДАКУМ чиглүүлэгч
17 ХНХЯ-ны МБСБХЗГ Д.Эрдэнэбат Мэргэжилтэн ДАКУМ чиглүүлэгч
18 Өмнөговь БСГ Ч.Эрдэнэтуяа Мэргэжилтэн ДАКУМ чиглүүлэгч
20 Улаангом ПК Б.Цэвээнгэрэл Нийгмийн түншлэлийн ажилтан ДАКУМ чиглүүлэгч
21 Улаангом ПК Д.Өнөрхүү Дэд захирал ДАКУМ чиглүүлэгч
22 ТМБС-н зөвлөх компани П.Оюунсайхан Мэргэжилтэн ДАКУМ чиглүүлэгч
23 Эрдэнэс таван ХК Д.Одбаяр Инженер ДАКУМ чиглүүлэгч