Хууль, эрх зүй
Хуулиуд
Хуулиуд
Санал авч буй хуулийн төслүүд
Ажил олгогч эздийн баримтлах ёс зүй
Эдийн засгийн хүрээнд
Нийгмийн даатгалын хүрээнд
Хөдөлмөрлөх эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Хүний эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих хүрээнд
Авилга, хээл хахуулийн эсрэг
Байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд
Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлын хүрээнд
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрүүд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨНИЙГ ДЭМЖИХ ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨНИЙГ ДЭМЖИХ ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

2019/07/24
  • Үйл ажиллагааны гол зорилтуудын хүрээнд шударга өрсөлдөөнийг дэмжих чиглэлийг тусгах
  • Үйл ажиллагааны хэмжээ, улс төрд үзүүлэх нөлөөллөө ашиглан зах зээлд шударга бис давуу байдал олж авахаас татгалзах,
  • Даяаршиж буй өнөө үед дотоод, гадаадын зах зээлд өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэхийн төлөө шударга өрсөлдөөнийг маш өргөн хүрээтэй өрнүүлэхийн тулд хамтран ажиллах, 
  • Шударга өрсөлдөөнд харш аливаа үйлдлийг зогсоож, өрсөлдөгчийнхөө нэр төрийг унагах, худал мэдээ, мэдээлэл тараах зэрэг үйлдлийг бүрэн арилгах, 

 

МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО