Хууль, эрх зүй
Хуулиуд
Хуулиуд
Санал авч буй хуулийн төслүүд
Ажил олгогч эздийн баримтлах ёс зүй
Эдийн засгийн хүрээнд
Нийгмийн даатгалын хүрээнд
Хөдөлмөрлөх эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Хүний эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих хүрээнд
Авилга, хээл хахуулийн эсрэг
Байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд
Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлын хүрээнд
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрүүд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо БАЙГАЛ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

БАЙГАЛ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

2019/07/24
  • Үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хүрээлэн буй байгаль орчныг хамгаалах, нөөцийг ариг гамтай ашиглахад анхаарлаа хандуулан, санаачлагатай ажиллах,
  • Байгаль орчныг хамгаалах, ариг гамтай ашиглахыг дэмжсэн аливаа үүсгэл санаачлагыг дэмжин санхүүжүүлэхэд туслах,
  • Үйл ажиллагааныхаа хүрээнд байгаль орчинд хоргүй, ээлтэй техник, технологийг боловсруулан ашиглах, хөгжүүлэх, түгээхийг түлхүү анхаарах,
  • Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үр дүнтэй сайн ажилласан ажилтан, хамт олноо урамшуулах эдийн засгийн хөшүүрэг бий болгох,

 

МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО