Хууль, эрх зүй
Хуулиуд
Хуулиуд
Санал авч буй хуулийн төслүүд
Ажил олгогч эздийн баримтлах ёс зүй
Эдийн засгийн хүрээнд
Нийгмийн даатгалын хүрээнд
Хөдөлмөрлөх эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Хүний эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих хүрээнд
Авилга, хээл хахуулийн эсрэг
Байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд
Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлын хүрээнд
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрүүд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо АВИЛГА, ХЭЭЛ ХАХУУЛИЙН ЭСРЭГ

АВИЛГА, ХЭЭЛ ХАХУУЛИЙН ЭСРЭГ

2019/07/24
  • Ажил олгогч эзэд авилгад өртөгч, авлигын хохирогч болохоос өөрсдөө урьдчилан сэргийлэх,
  • Ажил олгогч эзэд өөрийн эрх ашиг, сонирхолын үүднээс авлига төрүүлэхүйц санал, санаачилгаасаа эрс татгалздаг байх,
  • Дарамтлал, хээл хахууль болон танил тал харах гэх мэтийг оролцуулаад авлигын бусад бүх хэлбэрийн эсрэг тууштай тэмцэх,
  • Авлигад өртөж буй бизнес эрхлэгчдийг бүртгэдэг тусгай бүртгэлийн номонд бүртгүүлэх үед эсэргүүцэн эмзэглэхгүй байх,
  • Төр, засгийн байгууллагын хүрээнд оршиж буй авлига, хээл хахуулийн сүлжээг таслан зогсооход санаачлагатай дэмжлэг үзүүлэх,

 

 

МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО