Төлөөллийн үйл ажиллагаа
Гишүүдээ төлөөлөн ажилладаг төрийн байгууллага, яам, агентлаг
3 талт хороо
3 талт зөвлөл, хороо байгууллагууд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо ГИШҮҮДЭЭ ТӨЛӨӨЛӨН АЖИЛЛАДАГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

ГИШҮҮДЭЭ ТӨЛӨӨЛӨН АЖИЛЛАДАГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

2019/08/02
  • Монгол улсын их хурал
  • Монгол улсын засгийн газар
  • Яам, агентлагууд
  • Монгол улсын авилгатай тэмцэх газар
  • Мэргэжлийн хяналтын газар
  • Стандартчилал хэмжил зүйн газар
  • Татварын ерөнхий газар
  • Хүний эрхийн үндэсний комисс
  • Мэргэжлийн боловсролын сургалтын газар