Хууль, эрх зүй
Хуулиуд
Хуулиуд
Санал авч буй хуулийн төслүүд
Ажил олгогч эздийн баримтлах ёс зүй
Эдийн засгийн хүрээнд
Нийгмийн даатгалын хүрээнд
Хөдөлмөрлөх эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Хүний эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих хүрээнд
Авилга, хээл хахуулийн эсрэг
Байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд
Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлын хүрээнд
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрүүд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

2019/07/24
  • ХАБЭА-н бодлого тодорхойлох, хэрэгжүүлэхэд тэргүүлэх байр сууринаас оролцох,
  • ХАБЭА-н менежментийн систем ажлын байрны эрсдэлийн менежментийн нэвтрүүлэх арга зүй зөвлөмжөөр хангах
  • ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтныг мэргэшүүлэн сургаж бэлтгэх,
  • ХАБЭА-н асуудалд тэргүүлэх ач холбогдол өгдөг удирдлагын тогтолцоог бүх шатны удирдлагад эзэмшүүлэх,
  • ХАБЭА-н аливаа алдаа дутагдлыг үл тэвчдэг, урьдчилан сэргийлэх соёл зан үйлийг төлөвшүүлэх,
  • ХАБЭА-н асуудлыг бизнесийн бүрэлдхүүн хэсэг болгон ёс суртахуунтай цэвэр бизнес эрхлэх ухамсарыг төлөвшүүлэх,

 

МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО