Төлөөллийн үйл ажиллагаа
Гишүүдээ төлөөлөн ажилладаг төрийн байгууллага, яам, агентлаг
3 талт хороо
3 талт зөвлөл, хороо байгууллагууд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо ГИШҮҮДЭЭ ТӨЛӨӨЛӨН АЖИЛЛАДАГ 3 ТАЛТ ХОРОО

ГИШҮҮДЭЭ ТӨЛӨӨЛӨН АЖИЛЛАДАГ 3 ТАЛТ ХОРОО

2019/08/02
 • Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 талт үндэсний хороо ( МУ-ын Их Хурлаас томиглогддог)
 • Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл ( МУ-ын Их Хурлаас томиглогддог)
 • Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл ( МУ-ын Их Хурлаас томиглогддог)
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндэсний зөвлөл ( Засгийн газрын тогтоолоор байгуулагддаг )
 • Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үндэсний зөвлөл ( Засгийн газрын тогтоолоор байгуулагддаг )
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хороо ( ЗГ-ын тогтоолоор байгуулагддаг )
 • Мэргэжлийн боловсрол сургалтын хөтөлбөрын магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл ( ЗГ-ын тогтоолоор байгуулагддаг )
 • Олон улсын гэрээ конвенцийн хэм хэмжээний 3 талт үндэсний хороо 
 • Стандартчилалын техникийн хороо
 • Нийслэлийн төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хороо
 • Нийслэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар хороо
 • Засгийн газрын болон хувийн хэвшлийн хамтарсан зөвлөлдөх хороо
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал эрхэлсэн хороо
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн хороо
 • Залуучуудийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндэсний хороо
 • Нийслэлийн нийгмийн даатгалын маргаан таслах комисс
 • Цалин хөлсний асуудлаар зөвлөлдөх 3 талт салбар хороо
 • Утаагүй Улаанбаатар хөтөлбөрийн төслийг хэрэгжүүлэх хороо
 • ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх үндэсний хороо, төслийн удирдах хороо