Хууль, эрх зүй
Хуулиуд
Хуулиуд
Санал авч буй хуулийн төслүүд
Ажил олгогч эздийн баримтлах ёс зүй
Эдийн засгийн хүрээнд
Нийгмийн даатгалын хүрээнд
Хөдөлмөрлөх эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Хүний эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих хүрээнд
Авилга, хээл хахуулийн эсрэг
Байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд
Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлын хүрээнд
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрүүд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо Хуулиуд

Хуулиуд

2022/02/11

Та доорх хуулиудын эх хувилбарыг үзэхийг хүсвэл дээр нь дарж эрх зүйн нэгдсэн системээс үзээрэй.

Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль

Хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээний доод хэмжээний тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/

Татварын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/

Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

Та дээрх болон холбогдох хуулиудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Хууль зүйн үндэсний хүрээнлэнгийн Монгол улсын нэгдсэн эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем-ийг сонирхоорой.