Хууль, эрх зүй
Хуулиуд
Хуулиуд
Санал авч буй хуулийн төслүүд
Ажил олгогч эздийн баримтлах ёс зүй
Эдийн засгийн хүрээнд
Нийгмийн даатгалын хүрээнд
Хөдөлмөрлөх эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Хүний эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих хүрээнд
Авилга, хээл хахуулийн эсрэг
Байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд
Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлын хүрээнд
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрүүд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо Санал авч буй хуулийн төслүүд

Санал авч буй хуулийн төслүүд

2022/02/11

Ажил мэргэжлийн стандарт боловсруулах аргачлал-ын төслийг энд дарж үзнэ үү.

Ижил үнэлэмжтэй ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтны цалин хөлсний хэмжээ адил байх зарчмыг хэрэгжүүлэх аргачлал-ын төслийг энд дарж үзнэ үү. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулаагүй орон тоо тутамд ногдох төлбөрийг хөнгөлөх, чөлөөлөх журам-ын төслийг энд дарж үзнэ үү.

Хөдөлмөрийн норм, норматив боловсруулах аргачлал-ын төслийг энд дарж үзнэ үү.

 

2022 оны 2-р сарын байдлаар дараах журам, аргачлалууд дээр МАОЭНХ-ны гишүүн байгууллагуудаасаа санал авч байна. Та санал, хүсэлт гаргах тохиолдолд дараах холбоосуудаар холбогдоно уу:

Утас:      11-314579

Утас:      11-326445

Имейл: monef@magicnet.mn

Имейл: amartuvshin@monef.mn

Имейл: bdoloonjin1@gmail.com

Имейл:enkjargal@monef.mn