Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
МАОЭНХ-ны ажлын төлөвлөгөө
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Залуу ажил олгогч эздийн нийгэмлэг
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо АЖИЛ МЭРГЭЖИЙН СТАНДАРТ /ЛАВЛАХ/ БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙН СУРГАЛТ

АЖИЛ МЭРГЭЖИЙН СТАНДАРТ /ЛАВЛАХ/ БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙН СУРГАЛТ

2019/09/16

АЖИЛ МЭРГЭЖИЙН СТАНДАРТ /ЛАВЛАХ/ БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙН СУРГАЛТ

 

Сургалт семинарын зорилго:

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүний нөөцийн ажилтан нарт зориулсан чадамжийн бүдүүвч, зураглал гаргах ДАКУМ болон чадамжийн стандарт шинжилгээ хийх (SCID) аргазүйг ашиглан  ажил мэргэжлийн стандарт /лавлах/ боловсруулах чадамж олго х сургалт  

 

Сургалтын  чиглэл:

  1. Ажил, мэргэжлийн бүдүүвч, чадамжийн зураглал гаргах ДАКУМ аргазүй
  2. Чадамжийн дүн шинжилгээ хийх SCID арга зүй 
  3. Ажил мэргэжлийн стандарт боловсруулах аргачлал

 

Сургалт зохион байгуулах газар:

Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбооны сургалтын төвд 

  

Сургалтын төрөл

Чадавхижуулах

 

Сургалтын төлбөр

80,000 (Наян мянга)

 

Сургагч багш:

  • Дакум чиглүүлэгч +1 зэрэгтэй, SCID арга зүйч, МУ-ын зөвлөх багш
  • Дакум чиглүүлэгч 2 зэрэгтэй, SCID арга зүйч, МУ-ын тэргүүэх багш

 

Холбоо барих утас: +11-326513, +976-99241628