Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Баян-Өлгий аймгийн салбар зөвлөл хоорондын хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Баян-Өлгий аймгийн салбар зөвлөл хоорондын хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

2019/07/31

Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо нь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам болон Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөлтэй хамтран Баян-Өлгий аймагт 2019 оны 06 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд "Хөдөлмөр эрхлэлт, мэргэжлийн боловсрол, сургалт болон Залуучууд хөгжлийн зөвлөлийн үйл ажиллагаан дахь төр, хувийн хэвшлийн түншлэл" сэдэвт сургалт, семинарыг амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Уг ажлын хүрээнд аймгийн Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын зөвлөл болон хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөл хоорондын хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.