Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
МАОЭНХ-ны ажлын төлөвлөгөө
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Ажил олгогч эздийн академи
Үйлчилгээ
Гишүүд, дэмжигчдэд үзүүлэх үйлчилгээ
Сургалт
Сургалтын жилийн төлөвлөгөө
Зөвлөх үйлчилгээ
Стандарт нэвтрүүлэх
Судалгаа
Төсөл хөтөлбөрүүд
Малчин та ажил олгогч
Хууль, эрх зүй
Хуулиуд
Санал авч буй хуулийн төслүүд
Ажил олгогч эздийн баримтлах ёс зүй
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрүүд
Хамтын ажиллагаа
Яам, агентлагууд
Гадаад харилцаа
Төлөөллийн үйл ажиллагаа
Гишүүдээ төлөөлөн ажилладаг төрийн байгууллага, яам, агентлаг
3 талт хороо
3 талт зөвлөл, хороо байгууллагууд
Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Гишүүнчлэл
Mэдээлэл
Гишүүнчлэлд элсэх журам
Гишүүнчлэлд элсэх
Шагнал
МАОЭНХ-ны Гишүүн байгууллагуудын мэдээлэл
Гарын авлага
Ном
Гарын авлага
Зурагт хуудас
Видео /анимейшн/
Танд Тусалъя
Танд тусалъя буюу ажил олгогчдод зориулсан HELPDESK цэсийн талаар
КОВИД-19 болон хөдөлмөрийн орчин дах шинэ нөхцөл байдал
Олон Улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээ, стандартын тухай
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо МОНГОЛЫН ХЭВЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРҮҮДИЙН ХОЛБОО

МОНГОЛЫН ХЭВЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРҮҮДИЙН ХОЛБОО

2019/09/03

Head of the Association: Luvsandorj D. 

Phone number: 99119315

E-mail: mgl.printing.association@gmail.com

Executive Director: Altantuya S.

Phone number: 99177436

E-mail: sodootuya67@gmail.com 

Manager: Anand B.

Phone number: 99064277