Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо МОНГОЛЫН БАРИЛГАЧДЫН НЭГДСЭН ХОЛБОО

МОНГОЛЫН БАРИЛГАЧДЫН НЭГДСЭН ХОЛБОО

2019/07/24

ТЭРГҮҮН: М.БАТБААТАР

УТАСНЫ ДУГААР: 99112636

МЭЙЛ ХАЯГ: monsanbat@yahoo.com

 ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ: Г.ШООВДОР

УТАСНЫ ДУГААР: 99061944

МЭЙЛ ХАЯГ: shoovdor@gmail.com

МЕНЕЖЕР: Д.БАДАМРАГЧАА

УТАСНЫ ДУГААР: 98131516

МЭЙЛ ХАЯГ: de.badamragchaa@gmail.com