Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо МОНГОЛЫН НООС НООЛУУРЫН ХОЛБОО

МОНГОЛЫН НООС НООЛУУРЫН ХОЛБОО

2019/07/24

ТЭРГҮҮН: Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ

МЭЙЛ ХАЯГ: info@mongoltextile.mn

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ: Д.АЛТАНЦЭЦЭГ

УТАСНЫ ДУГААР: 99161199

МЕНЕЖЕР: Ц.ТУЯА

УТАСНЫ ДУГААР: 99631868, 342950

МЭЙЛ ХАЯГ: tuya_1451@yahoo.com