Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо МОНГОЛЫН ГЕОЛОГИЙН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО

МОНГОЛЫН ГЕОЛОГИЙН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО

2019/07/23

ТЭРГҮҮН: Т.МӨНХТЭГШ

УТАСНЫ ДУГААР: 99085190

МЭЙЛ ХАЯГ: tmunkhtegsh@yahoo.com

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ: Ч.ЭНХТУЯА

УТАСНЫ ДУГААР: 99847215

МЭЙЛ ХАЯГ: enkhtuya_001@yahoo.com

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА: Б.СҮНЖИДМАА

УТАСНЫ ДУГААР: 95025656

МЭЙЛ ХАЯГ: sunjid2010@yahoo.com