Гарын авлага
Ном
Гарын авлага
Зурагт хуудас
Видео /анимейшн/
Дадлагажуулагч багш анимэйшн

Дадлагажуулагч багш анимэйшн

2019/08/20

Хөдөлмөр Нийгмийн Хамгааллын Яам, GIZ-ын Мэргэжлийн Боловсрол, Сургалтын төсөл болон Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо хамтран аж ахуйн нэгж байгууллага дээр үйлдвэрлэлийн дадлагажуулагч ажиллуулах чиглэлээр эрх зүйн орчин бүрдүүлэх төслийн хүрээнд ажил олгогч, эзэд, хувийн хэвшлийнхэнд ойлголт өгөх, сурталчлах зорилгоор видео анимэйшн хийсэн болно.