Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН ХОЛБООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН ХОЛБООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

2019/07/20

ТЭРГҮҮН: Т.НАСАНБАТ

МЭЙЛ ХАЯГ: umnugovi@monef.mn , nasa01@gmail.com

УТАСНЫ ДУГААР: 99539536, 93075639, 89229536