Залуу ажил олгогч эздийн нийгэмлэг
Танилцуулга
Мэдээ, мэдээлэл
DIGITAL MATCHMAKING -INTERNSHIP ХӨТӨЛБӨР
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих INTERNSHIP болон ENTREPRENEURSHIP хөтөлбөрүүд
Чадамжид суурилсан ур чадвар олгох сургалтууд
Эрүүл амьдралын хэв маяг олгох ЭРҮҮЛ МЭНД-ийн хөтөлбөрүүд
Тогтвортой Хөгжил / ажлын байр ба ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨР НЭМЭГДҮҮЛЭХ
Хамтрагч байгууллагууд
Монгол Залуу Мэргэжилтнүүдийн Нийгэмлэг (YMPA)
ЗАЛУУСЫН ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨРИЙГ ДЭМЖИХ СҮЛЖЭЭ
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо Academy on transition to Formal Economy, ITC-ILO

Academy on transition to Formal Economy, ITC-ILO

2019/08/19

Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын Итали