Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо МОНГОЛЫН МАХНЫ ХОЛБОО

МОНГОЛЫН МАХНЫ ХОЛБОО

2019/07/24

ТЭРГҮҮН: Б.ПҮРЭВДОРЖ

УТАСНЫ ДУГААР: 99112122

МЭЙЛ ХАЯГ: Purevdorj@parlament.mn

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ: Б.ОЧИРБАТ

УТАСНЫ ДУГААР: 99113938

МЕНЕЖЕР: И.БАТТОГТОХ

УТАСНЫ ДУГААР: 99176995, 315515

МЭЙЛ ХАЯГ: mon.meat@yahoo.com