Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо МОНГОЛЫН ХОРШООЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ НЭГДСЭН ХОЛБОО

МОНГОЛЫН ХОРШООЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ НЭГДСЭН ХОЛБОО

2019/07/24

ТЭРГҮҮН: Н.ЭНХБОЛД

УТАСНЫ ДУГААР: 99117220

МЭЙЛ ХАЯГ: mnca@mongolia.coop

ДЭД ТЭРГҮҮН: Ц.МЯГМАР-ОЧИР

 УТАСНЫ ДУГААР: 99115608

МЭЙЛ ХАЯГ: myagmarochir@mongolia.coop

МЕНЕЖЕР: М.ЗОЛЖАРГАЛ

УТАСНЫ ДУГААР: 94949899, 350232

МЭЙЛ ХАЯГ: mnca@mongolia.coop