Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо МОНГОЛЫН ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ҮНДЭСНИЙ АССОЦИАЦИ

МОНГОЛЫН ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ҮНДЭСНИЙ АССОЦИАЦИ

2019/07/24

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ: Р.МӨНХБАТ

УТАСНЫ ДУГААР: 99182928, 

МЭЙЛ ХАЯГ: Munkhbat_327@yahoo.com

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ: Р.ДАШДОЛЗОД

УТАСНЫ ДУГААР: 99505073

МЭЙЛ ХАЯГ: dashaa 6263@yahoo.com

МЕНЕЖЕР: Р.РЭНЦЭННОРОВ

УТАСНЫ ДУГААР: 70100229