Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо МОНГОЛЫН САВ БАГЛАА БООДОЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО

МОНГОЛЫН САВ БАГЛАА БООДОЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО

2019/07/23

ТЭРГҮҮН: Б.БОЛДБААТАР

УТАСНЫ ДУГААР: 99118807, 94235546

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ: Н.АНАР

УТАСНЫ ДУГААР: 94235546

МЭЙЛ ХАЯГ: mupa.mn@gmail.com