Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо МОНГОЛЫН ОЙЧИД, МОДНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДИЙН ХОЛБОО

МОНГОЛЫН ОЙЧИД, МОДНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДИЙН ХОЛБОО

2019/07/23

ТЭРГҮҮН: Д.БААСАНБЯМБА

УТАСНЫ ДУГААР: 99065094

МЭЙЛ ХАЯГ: dbaasanbyamba53@yahoo.com

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ: Ч.МААМУУ

УТАСНЫ ДУГААР: 99117338

МЭЙЛ ХАЯГ: chagnaa.maamuu@yahoo.com